Uusien kilpailukohteiden haku kaudelle E18 on käynnistynyt!

Järjestyksessä 18. Europan -kilpailu käydään keväällä 2025. Alustavia yhteenottoja sopivien kohteiden tiimoilta toivotaan kevään 2024 aikana, jotta kohteet saadaan valittua ajoissa. Soittaa voi puhelinnumeroon. 040 163 6025 / Europan Suomi Finland-rahaston pääsihteeri Kirsti Rantanen, tai laittaa viestiä osoitteeseen info(at)europan.fi. Tervetuloa mukaan!

Katso myös SAFAn uutinen kohdehausta.

TEEMA

E18 kilpailukauden teema on Re-sourcing eli keskiössä tulee olemassa olevien resurssien hyödyntäminen uutta suunniteltaessa. Teema vielä tarkentuu kevään 2024 aikana.

TULEVAT KOHTEET

Kilpailun järjestäjinä voivat toimia kaupungit, julkiset sekä yksityiset rakennuttajat, rakennusliikkeet ja muut alan toimijat.  Europan on järjestäjälle vaivaton ja edullinen tapa suunnittelu- tai ideakilpailun toteuttamiseen: kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Europan Suomi Finland.

Kilpailukohteiksi sopivat.niin laajemmat alueet kuin pienemmät korttelikokonaisuudet tai rakennukset. Esim. erilaiset konversiokohteet, olemassa olevien asuinalueiden sekä julkisten tilojen uudistustehtävät ym. sopivat erityisen hyvin kauden teemaan . Kyseeseen voivat tulla myös esim. erilaiset pilottihankkeet, joiden tuloksia voitaisiin hyödyntää myöhemmin vastaavissa kohteissa.

FOORUMIT

Kilpailukauden aikana järjestetään kolme kansainvälistä foorumia, joihin osallistuvat kaikki kilpailukohteiden, Europan Europen ja kansallisten sihteeristöjen edustajat sekä foorumista riippuen myös tuomaristojen jäsenet ja eri maiden kilpailukohteiden  voittajat. Ensimmäinen foorumi pidetään näillä näkymin marraskuussa 2024 Madridissa. Ohjelmassa on mm. luentoja ja keskusteluja kauden re-sourcing teemaan liittyen,  mukaan valittujen kilpailukohteiden vahvuuksien läpikäynti teemaa ja muita vastaavia kilpailukohteita vasten peilaten, ekskursioilta mielenkiintoisiin kohteisiin sekä verkostoitumista muiden foorumiin osallistuvien kanssa!

AIKATAULU

2024
kevät – kilpailukohteiden haku
kesä – kilpailukohdehakemusten valmistelu
syksy – kilpailukohteiden valinta.  1. kansainvälinen foorumi
talvi – kilpailuohjelman ym. valmistelu
2025
kevät/kesä – kilpailuaika n. 3-6/2025
kesä/syksy – arvosteluaika
syksy – 2. kansainvälinen foorumi:
alkutalvi –  tulosten julkistaminen
2026 
kevät – jatjkosuunnittelun käynnistys (workshopit, viitesuunnitelmien / luonnosten laadinta, … )
syksy – 3. kansainvälinen foorumi

KUSTANNUKSET

Kilpailuun osallistuminen maksaa kilpailukohteiden tarjoajille alustavasti noin 95 000€ , Suomen kilpailukohteiden lukumäärästä riippuen.  Summalle haetaan verovapaus, eli sen päälle ei lisätä alv:ta eikä voittajien tarvitse maksaa palkinnoistaan tuloveroa.

Summa sisältää kaikki kilpailun järjestämiskustannukset: palkinnot, tuomarinpalkkiot, kilpailudokumenttien kokoamisen, tilaisuuksien järjestelyt sekä osallistumisen kansainvälisiin foorumeihin matkoineen ja majoituksineen. Maksu on mahdollista jakaa kolmelle vuodelle 2024-2026.

Europan-organisaation tuki on merkittävää, siksi kaupungilla tai yrityksellä on matala kynnys osallistua kilpailuun. Prosessi on myös edullinen. Europanin organisaatio on tiiviisti mukana koko matkan ajan, ja tukea löytyy niin kysymyksenasetteluun kuin voittaneiden ehdotusten eteenpäin viemiseen.
– Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto

– – –

EUROPAN

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Kilpailu järjestetään samanaikaisesti vajaassa kahdessakymmenessä Euroopan maassa, kohteita on mukana noin 50 joista yleensä 2-3 ollut Suomesta, ja kilpailuun rekisteröityy yhteensä tuhansia nuoria suunnittelijoita. Lue lisää www.europan-europe.eu; myös YouTubesta löytyy esittelyvideoita, ml. aikaisempien kausien voittoisien töiden esittelyitä ja toteutuksia.

E17 -kauden voittajiin voi tutustua myös Europan Europen sivuilla; Suomen voittajat löytyvät täältä. Keväällä 2024 valmistuu myös kansainvälinen tulosjulkaisu.