REIMAGINING ARCHITECTURES BY CARING FOR INHABITED MILIEUS 27.3.-30.7.2023

Living Cities II

News

AVUSTAJAA ETSITÄÄN

Kiinnostaako (sivu)työ kansainvälisten kilpailukuvioiden tiimoilta? Etsimme Europanille reipasta ja järjestelykykyistä henkilöä auttamaan kilpailujärjestelyissä vuodelle 2023! Työhön kuuluu kilpailuun liittyvien dokumenttien…

>

Calendar 2022-24

Launch

27.3.2023

Entries

30.7.2023

Forum of Cities and Juries

10-11/2023

Results

12/2023

Inter Sessions Forum

10-11/2024

Implementations

Europan -prosessissa edetään hankkeissa kilpailukohteiden mahdollisuuksien laajan kartoittamisen ja tavoitteiden asettamisen kautta varsinaiseen kilpailuun,  jonka tuloksena saatuja ideoita ja suunnitteluratkaisuja on tarkoitus jatkotyöstää kohti toteutuskelpoisuutta. Kunkin maan Europan organisaatio tukee kilpailun ratkettua varsinaisten toimeksiantojen syntyä tilaajien ja suunnittelijoiden välillä.

Suomessa jatkotoimeksiannot ovat käsittäneet usein esim. viitesuunnitelmien laatimista asemakaavan muutosten pohjaksi; kilpailun myötä nuoret suomalaiset arkkitehtitoimistot ovat saaneet toteutettavakseen myös asuntorakentamiskohteita ainakin Jyväskylään, Kuopioon ja Vaasaan.

Muualle Eurooppaan toteutuneita kohteita Europan Europen sivuilta sekä kiinnostavia asuinkerrostalototeutuksia esim.  Europan Itävallan sivuilta.

Lue aiheesta lisää

What is Europan?

Europan is a thematic competition of ideas / projects, followed by processes of implementations.

Europan is a tool for European cities and urban actors to find and develop innovative strategies for their sites in transformation.

Europan is a platform for young professionals of urban, landscape and architectural design under 40.

Kansainvälinen idea- ja suunnittelukilpailu on suunnattu alle 40-vuotiaille arkkitehdeille, maisema-arkkitehdeille sekä kaupunkisuunnittelijoille. Joka toinen vuosi käytävän kilpailun kohteet sijoittuvat ympäri Eurooppaa, ja ne käsittävät erilaisia aluekokonaisuuksia, kortteleita sekä rakennushankkeita, joiden suunnitteluun ja toteutukseen kaupungit, maanomistajat ja rakennuttajat etsivät uusia ideoita ja ratkaisuja.

Vuodesta 1988 alkaen Europanissa
– yli 24 000 työryhmää osallistunut
– kohteita lähes 800 kaupungissa 23 maassa
– yli 400 tilaajaosapuolta

Tutkimukseen ja innovointiin panostavan Europan-kilpailuprosessin tavoitteena on jatkaa kaupunki-, maisema- ja arkkitehtuurisuunnittelun paradigman muutoksen edistämistä, jotta voidaan edesauttaa elvyttävän, luonnon ja resurssien kanssa sopusoinnussa olevan sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän ympäristön syntyä, sekä siten luoda uskoa tulevaisuuteen.

Oleellinen osa Europan -prosessia on kilpailukohteiden edustajien, tuomaristojen ja mm. edellisten kausien voittajien osallistuminen kansainvälisiin foorumeihin. Foorumeilla käydään läpi uusien kilpailukausien teemoja, tarkastellaan sisäänjätettyjen ehdotusten parhaimmistoa sekä seurataan ja tuetaan voittaneiden ehdotusten toteutumista. Foorumien yhteydessä järjestetään mielenkiintoisia luentoja, keskusteluita, workshoppeja ja tutustumiskäyntejä.

Päättyneen E16-kauden voittajien esittelyjä Europan Europen News-sivuilla; hyviä videoita palkituista töistä myös YouTubessa.

Lisätietoja: Europan Europen sivustot sekä Kirsti Rantanen, pääsihteeri / Europan Suomi Finland (p. 040 163 6025 / info(at)europan.fi)