INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PROFESSIONALS

EUROPAN

News

E18 kilpailukauden teemana Re-sourcing

Europan -kilpailuun liittyy aina teema, jonka myötä arkkitehtuurin sekä kaupunki- ja maisemasuunnittelun ajankohtaisimpia aiheita tuodaan kuntien, rakennuttajien ja investoreiden sekä…

>

Skål för Vinnarna i Vaasa!

awarded teams:   WINNER    Justo Diaz (ES), architect & Guillermo Pozo (ES), architect   RUNNER-UP Sampo Ojala (FI), architect,…

>

Mikä on Europan?

Europan on teemallinen suunnittelu- tai ideakilpailu, jonka on tarkoitus on johtaa toteutuksiin..

Europan on keino eurooppalaisille kaupungeille ja muille toimijoille innovatiivisten strategioiden ja suunnitteluratkaisujen löytämiseksi ja kehittämiseksi muutoksen alla oleviin kohteisiinsa.

Europan on alusta  nuorille arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin ammattilaisille, jotka ovat alle 40-vuotiaita.

Europan on verkosto & työkalu tiedon jakamiselle.

Kilpailijoita kannustetaan muodostamaan monialaisia tiimejä, jotta entistä monitahoisempiin suunnittelutehtäviin pystyttäisiin löytämään oivaltavia ratkaisuja.

Kilpailukohteiksi sopivat.niin laajemmat alueet ja julkiset tilat kuin pienemmät korttelikokonaisuudet ja rakennukset, joiden suunnittelun lähtökohdissa pystytään myös huomioimaan Europanin kulloisenkin kilpailukauden teema.

Kunkin maan Europan -organisaatio tukee kilpailun ratkettua varsinaisten toimeksiantojen syntymistä tilaajien ja suunnittelijoiden välillä, ja kilpailujen tuloksiin ja myöhemmin niiden pohjalta syntyneisiin toteutuksiin tutustutaan seuraavilla kansainvälisillä foorumeilla.

Kerran vuodessa pidettäville kansainvälisille foorumeille osallistuvat mm. kilpailukohteiden edustajat, Europan Europen tieteellisen komitean asiantuntijat ja muut edustajat, kansallisten Europan -sihteeristöjen edustajat sekä Foorumin ajankohdasta riippuen kansallisten tuomaristojen jäsenet sekä edellisen kilpailukauden voittajat. Foorumien ohjelma sisältää paitsi eri maiden kilpailukohteisiin tutustumista ennen kilpailua sekä sen jälkeen kun ehdotusten parhaismmisto on haarukoitu; luentoja kilpailun kulloiseenkin teemaan ja esim. onnistuneisiin toteutusprosesseihin liittyen; ekskursioita sekä laajaa verkostoitumista. Jokaiseen kilpailukauteen kuuluu siis osallistuminen kolmeen foorumiin.

Suomessa jatkotoimeksiannot ovat käsittäneet usein viitesuunnitelmien laatimista erilaisten visiotöiden, asemakaavan muutosten sekä esim. virkistysaluesuunnitelmien pohjaksi. Keväällä 2024 on käynnistymässä jatkosunnittelutoimeksiannot E17- kaudella voittajiksi valittujen tiimein kanssa Helsingin rantautumispaikkojen tarkemmasta toteutussuunnittelusta sekä vaihtoehtojen työstäminen Vaasan Vaskisaaren asemakaavan muutoksen pohjaksi.

Kilpailun myötä nuoret suomalaiset arkkitehtitoimistot ovat saaneet toteutettavakseen myös asuntorakentamiskohteita esim. Jyväskylään, Kuopioon ja Vaasaan – ja myös ulkomaille kuten Italiaan ja Ruotsiin.

Muualle Eurooppaan toteutuneita kohteita Europan Europen sivuilta sekä kiinnostavia asuinkerrostalototeutuksia esim.  Europan Itävallan sivuilta.

Lue enemmän aiemmista voittajista ja toteutuksista Suomessa  

Lisätietoja: Europan Europe & Kirsti Rantanen, General Secretary / pääsihteeri, Europan Suomi Finland (p. + 358. 40 163 6025 / info(at)europan.fi

Myös alla olevasta painikkesta avautuu lisää tietoa Europanin organisaatiosta.