INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PROFESSIONALS

EUROPAN

News

E17 kansainvälinen tuloskirja on ilmestynyt

Europan 17  kansainvälinen tuloskirja on julkaistu! ,Siinä esitellään voittaneita ehdotuksia viimeisimmän kilpailukaudenn teemasta ”Living Cities/2”. Kilpailuun saatiin 815 ehdotusta 51…

>

E18 kilpailukauden teemana Re-sourcing

Europan -kilpailuun liittyy aina teema, jonka myötä arkkitehtuurin sekä kaupunki- ja maisemasuunnittelun ajankohtaisimpia aiheita tuodaan kuntien, rakennuttajien ja investoreiden sekä…

>

Calendar 2024-26

Application deadline for New Sites

6/2024

Sites selection

8-9/2024

International Forum with New E18 Sites

10/2024

Launch of the E18 Competition

3/2025

Entries

6/2025

International Forum of Cities and Juries

10/2025

Results

11/2025

International Forum with E18 Winners

10/2026

Implementations

Kunkin maan Europan organisaatio tukee kilpailun ratkettua varsinaisten toimeksiantojen syntymistä tilaajien ja suunnittelijoiden välillä, ja kilpailujen tuloksiin ja niiden pohjalta syntyneisiin toteutuksiin tutstutaanm seuraavilla kansainvälisillä foorumeilla.

Suomessa jatkotoimeksiannot ovat käsittäneet usein viitesuunnitelmien laatimista erilaisten visiotöiden, asemakaavan muutosten sekä esim. virkistysaluesuunnitelmien pohjaksi. Kilpailun myötä nuoret suomalaiset arkkitehtitoimistot ovat saaneet toteutettavakseen myös asuntorakentamiskohteita ainakin Jyväskylään, Kuopioon ja Vaasaan.

Muualle Eurooppaan toteutuneita kohteita Europan Europen sivuilta sekä kiinnostavia asuinkerrostalototeutuksia esim.  Europan Itävallan sivuilta.

Lue enemmän aiemmista voittajista ja toteutuksista Suomessa 

Mikä on Europan?

Europan on teemallinen suunnittelu- tai ideakilpailu, jonka on tarkoitus on johtaa toteutuksiin..

Europan on keino eurooppalaisille kaupungeille ja muille toimijoille innovatiivisten strategioiden ja suunnitteluratkaisujen löytämiseksi ja kehittämiseksi muutoksen alla oleviin kohteisiinsa.

Europan on alusta  nuorille arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin ammattilaisille, jotka ovat alle 40-vuotiaita.

Europan on verkosto & työkalu tiedon jakamiselle.

Kilpailijoita kannustetaan muodostamaan monialaisia tiimejä, jotta entistä monitahoisempiin suunnittelutehtäviin pystyttäisiin löytämään oivaltavia ratkaisuja.

Kilpailukohteiksi sopivat.niin laajemmat alueet ja julkiset tilat kuin pienemmät korttelikokonaisuudet ja rakennukset, joiden suunnittelun lähtökohdissa pystytään myös huomioimaan Europanin kulloisenkin kilpailukauden teema.

Kunkin maan Europan -organisaatio tukee kilpailun ratkettua varsinaisten toimeksiantojen syntymistä tilaajien ja suunnittelijoiden välillä, ja kilpailujen tuloksiin ja myöhemmin niiden pohjalta syntyneisiin toteutuksiin tutustutaan seuraavilla kansainvälisillä foorumeilla.

Kerran vuodessa pidettäville kansainvälisille foorumeille osallistuvat mm. kilpailukohteiden edustajat, Europan Europen tieteellisen komitean asiantuntijat ja muut edustajat, kansallisten Europan -sihteeristöjen edustajat sekä Foorumin ajankohdasta riippuen kansallisten tuomaristojen jäsenet sekä edellisen kilpailukauden voittajat. Foorumien ohjelma sisältää paitsi eri maiden kilpailukohteisiin tutustumista ennen kilpailua sekä sen jälkeen kun ehdotusten parhaismmisto on haarukoitu; luentoja kilpailun kulloiseenkin teemaan ja esim. onnistuneisiin toteutusprosesseihin liittyen; ekskursioita sekä laajaa verkostoitumista. Jokaiseen kilpailukauteen kuuluu siis osallistuminen kolmeen foorumiin.

Suomessa jatkotoimeksiannot ovat käsittäneet usein viitesuunnitelmien laatimista erilaisten visiotöiden, asemakaavan muutosten sekä esim. virkistysaluesuunnitelmien pohjaksi.  Parhaillaan on käynnissä neuvottelut E17 kauden Helsingin kohteen voittajan sekä toiseksi tuleen työryhmän kanssa toteutussuunnittelun käynnistämisestä; myös Vaasan voittajien kanssa on tarkoitus jatkaa suunnittelua asemakaavan muutostyön viitesuunnittelun edistämiseksi..

Kilpailun myötä nuoret suomalaiset arkkitehtitoimistot ovat saaneet toteutettavakseen myös asuntorakentamiskohteita esim. Jyväskylään, Kuopioon ja Vaasaan – ja myös ulkomaille kuten Italiaan ja Ruotsiin.

Muualle Eurooppaan toteutuneita kohteita Europan Europen sivuilta sekä kiinnostavia asuinkerrostalototeutuksia esim.  Europan Itävallan sivuilta.

Lue enemmän aiemmista voittajista ja toteutuksista Suomessa  

Lisätietoja: Europan Europe & Kirsti Rantanen, General Secretary / pääsihteeri, Europan Suomi Finland (p. + 358. 40 163 6025 / info(at)europan.fi)

Alla olevasta painikkeesta avautuu lisää tietoa Europanin organisaatiosta.