EUROPAN 16 KOHTEIDEN HAKU ON KÄYNNISSÄ

Europan 16 -kilpailu käydään keväällä 2021. Sopivia kohteita voi ehdottaa mukaan syksyn 2020 ajan. Tervetuloa mukaan!

TEEMA

Tulevan kilpailukauden teema on ajankohtainen  Living Cities – Elävät kaupungit.

“Maapallon kantokyky ja rajalliset luonnonresurssit eivät riitä siihen, että jatkuvasti rakennamme kaupunkeja uudestaan ja puramme rakennuksia uusien sukupolvien tarpeiden mukaan. Koska emme voi ennustaa tulevaa kovinkaan pitkälle, tärkeäksi nousee fyysisen ympäristön kyky mukautua muuttuviin tarpeisiin. Tätä sopeutumiskykyä voisi kutsua kaupungin metabolismiksi, aineenvaihdunnaksi. Sopeutuminen edellyttää joustavia ja monikäyttöisiä rakennuksia, mukautumiskykyistä kaupunkirakennetta sekä laadukasta ja ihmisille merkityksellistä rakennettua ympäristöä. Ihmiset haluavat yleensä säilyttää sen, minkä kokevat merkitykselliseksi. Europan 16 heittääkin kaupungeille ja nuorille suunnittelijoille haasteen: Miten voisimme huomioida sekä tilallisen että sosiaalisen kestävyyden suunnittelussa? Miten voisimme tehdä muuttuviin elämäntilanteisiin soveltuvia rakennuksia ja osallistaa asukkaat suunnitteluprosessiin?“
–  Karin Krokfors, professori, Europan Finland

TULEVAT KOHTEET

Kilpailun järjestäjinä voivat toimia kaupungit, julkiset ja yksityiset rakennuttajat tai rakennusliikkeet. Europan on järjestäjälle vaivaton tapa suunnittelu- tai ideakilpailun toteuttamiseen: kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Europan Finland.
Lataa Europan 16 -esite.

Kilpailukohteiksi sopivat
L – Laajat aluekokonaisuudet
M – Rakennukset tai korttelikokonaisuudet
S – Pienet mikrokohteet

FOORUMIT

Kilpailukauden aikana järjestetään kolme kansainvälistä foorumia, joihin kaikki kilpailujen järjestäjät, tuomaristojen jäsenet sekä voittajat osallistuvat. Ensimmäinen foorumi on lokakuussa 2020 Amsterdamissa.

AIKATAULU

2020
syksy – kilpailukohteiden haku
syksy – kohteiden valinta ja kilpailun valmistelu
2021
talvi – 1. kansainvälinen foorumi tammikuussa
kevät – kilpailuaika 4-8/2021
syksy – 2. kansainvälinen foorumi, tulosten julkistaminen
2022 
syksy – 3. kansainvälinen foorumi

KUSTANNUKSET

Kilpailuun osallistuminen maksaa noin 110 000€.
Summa sisältää kaikki kilpailun kustannukset: palkinnot, tuomarinpalkkiot, kilpailudokumenttien laatimisen, tilaisuuksien järjestelyt sekä osallistumisen kansainvälisiin foorumeihin. Maksu on mahdollista jakaa kolmelle vuodelle 2020-2022.

LUE LISÄÄ

Edellisen kilpailukauden järjestäjät, kohteet ja palkitut ehdotukset on esitelty Arkkitehtuurikilpailuja 1/2020 -lehdessä. Mukana on kuvia foorumeista ja muista kilpailukauden tapahtumista. Europan 14 tuloksiin voit tutustua täällä.

OTA YHTEYTTÄ

Lisätietoja kilpailusta antaa Europan Finlandin pääsihteeri Mari Koskinen,
045-1393665.

Europan-organisaation tuki on merkittävää, siksi kaupungilla tai yrityksellä on matala kynnys osallistua kilpailuun. Prosessi on myös edullinen. Europanin organisaatio on tiiviisti mukana koko matkan ajan, ja tukea löytyy niin kysymyksenasetteluun kuin voittaneiden ehdotusten eteenpäin viemiseen.
– Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto

EUROPAN

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Kilpailu järjestetään samanaikaisesti vajaassa kahdessakymmenessä Euroopan maassa ja kohteita on mukana noin 50. Lue lisää www.europan-europe.eu