Europan 15 kohteiden haku on käynnissä

Europan 15 -kilpailu käydään keväällä 2019. Tervetuloa mukaan!

Sopivia kohteita voi ehdottaa mukaan syksyyn 2018 asti. Kilpailun järjestäjinä voivat toimia kaupungit, julkiset ja yksityiset rakennuttajat tai rakennusliikkeet. Europan on järjestäjälle vaivaton tapa suunnittelu- tai ideakilpailun toteuttamiseen: kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Europan Finland.

TULEVAT Kohteet

Kilpailukohteiksi sopivat
L – Laajat aluekokonaisuudet
M – Rakennukset tai korttelikokonaisuudet
S – Pienet mikrokohteet

Teema

Järjestäjä määrittelee kilpailukohteen tavoitteet ja suunnittelutehtävän sisällön. Kohteiden yhteinen teema on Productive Cities – Resources, Mobility, Equity. Lisää tietoa teemasta löytyy täältä.

Foorumit

Kilpailukauden aikana järjestetään kolme kansainvälistä foorumia, joihin kaikki kilpailujen järjestäjät, tuomaristojen jäsenet sekä voittajat osallistuvat.

Aikataulu

2018
kevät – kilpailukohteiden haku
syksy – kohteiden valinta ja kilpailun valmistelu, 1. kansainvälinen foorumi
2019
kevät – kilpailuaika 3-7/2019
syksy – 2. kansainvälinen foorumi, tulosten julkistaminen
2020 
syksy – 3. kansainvälinen foorumi

Kustannukset

Kilpailuun osallistuminen maksaa noin 100 000€.
Summa sisältää kaikki kilpailun kustannukset: palkinnot, tuomarinpalkkiot, kilpailudokumenttien laatimisen, tilaisuuksien järjestelyt sekä osallistumisen kansainvälisiin foorumeihin. Maksu on mahdollista jakaa kolmelle vuodelle 2018-2020.

lue lisää

Edellisen kilpailukauden järjestäjät, kohteet ja palkitut ehdotukset on esitelty Arkkitehtuurikilpailuja 1/2018 -lehdessä. Mukana on kuvia foorumeista ja muista kilpailukauden tapahtumista.

Ota yhteyttä

Lisätietoja kilpailusta antaa Europan Finlandin pääsihteeri Mari Koskinen,
045-1393665.

 

Europan-organisaation tuki on merkittävää, siksi kaupungilla tai yrityksellä on matala kynnys osallistua kilpailuun. Prosessi on myös edullinen. Europanin organisaatio on tiiviisti mukana koko matkan ajan, ja tukea löytyy niin kysymyksenasetteluun kuin voittaneiden ehdotusten eteenpäin viemiseen.

Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto

 

Europan

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Kilpailu järjestetään samanaikaisesti vajaassa kahdessakymmenessä Euroopan maassa ja kohteita on mukana noin 50. Lue lisää www.europan-europe.eu