EUROPAN 16 KOHTEIDEN HAKU ON KÄYNNISSÄ

Europan 16 -kilpailu käydään keväällä 2021. Tervetuloa mukaan!

Sopivia kohteita voi ehdottaa mukaan syksyyn 2020 asti. Kilpailun järjestäjinä voivat toimia kaupungit, julkiset ja yksityiset rakennuttajat tai rakennusliikkeet. Europan on järjestäjälle vaivaton tapa suunnittelu- tai ideakilpailun toteuttamiseen: kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Europan Finland.

TULEVAT KOHTEET

Kilpailukohteiksi sopivat
L – Laajat aluekokonaisuudet
M – Rakennukset tai korttelikokonaisuudet
S – Pienet mikrokohteet

TEEMA

Järjestäjä määrittelee kilpailukohteen tavoitteet ja suunnittelutehtävän sisällön. Kohteiden yhteinen teema on Living Cities – Elävät kaupungit. Teemaan sisältyy ajankohtaisia aiheita, kuten elinvoimaiset ympäristöt, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, kiertotalous ja osallistaminen. Lisää tietoa teemasta tulee tälle verkkosivulle lähiviikkojen aikana..

FOORUMIT

Kilpailukauden aikana järjestetään kolme kansainvälistä foorumia, joihin kaikki kilpailujen järjestäjät, tuomaristojen jäsenet sekä voittajat osallistuvat. Ensimmäinen foorumi on lokakuussa 2020 Amsterdamissa.

AIKATAULU

2020
kevät – kilpailukohteiden haku
syksy – kohteiden valinta ja kilpailun valmistelu, 1. kansainvälinen foorumi
2021
kevät – kilpailuaika 3-7/2021
syksy – 2. kansainvälinen foorumi, tulosten julkistaminen
2022 
syksy – 3. kansainvälinen foorumi

KUSTANNUKSET

Kilpailuun osallistuminen maksaa noin 110 000€.
Summa sisältää kaikki kilpailun kustannukset: palkinnot, tuomarinpalkkiot, kilpailudokumenttien laatimisen, tilaisuuksien järjestelyt sekä osallistumisen kansainvälisiin foorumeihin. Maksu on mahdollista jakaa kolmelle vuodelle 2020-2022.

LUE LISÄÄ

Edellisen kilpailukauden järjestäjät, kohteet ja palkitut ehdotukset on esitelty Arkkitehtuurikilpailuja 1/2020 -lehdessä. Mukana on kuvia foorumeista ja muista kilpailukauden tapahtumista. Europan 14 tuloksiin voit tutustua täällä.

OTA YHTEYTTÄ

Lisätietoja kilpailusta antaa Europan Finlandin pääsihteeri Mari Koskinen,
045-1393665.

 

Europan-organisaation tuki on merkittävää, siksi kaupungilla tai yrityksellä on matala kynnys osallistua kilpailuun. Prosessi on myös edullinen. Europanin organisaatio on tiiviisti mukana koko matkan ajan, ja tukea löytyy niin kysymyksenasetteluun kuin voittaneiden ehdotusten eteenpäin viemiseen.

– Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto

 

EUROPAN

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Kilpailu järjestetään samanaikaisesti vajaassa kahdessakymmenessä Euroopan maassa ja kohteita on mukana noin 50. Lue lisää www.europan-europe.eu